TEKEDO
TEknik - KEmi - DOkumentation

Företaget

Kontor

Klassning och kvalificering
av avfall och biprodukter

Decommissioning

Fornborgen Broborg och dess förglasade mur samt långtidsegenskaper hos kärnavfallsglas

Tekedos betraktelse inför askonsdagen hittar Du här

Bild till höger: Margareta Sjöblom gratuleras till sin nyvunna doktorsexamen 2020-02-14. Avhandlingen hittar Du här. Klicka på bilden för större bild!

Tekedo AB
Spinnarvägen 10,
611 37 Nyköping.

E-post (e-mail, förklaring):

Telefon: 0155-21 04 15
Mobil: 070-570 54 44
Fritid: 0498-49 30 35

 

Skräppost (junk mail, förklaring) hänvisas till
garm@helgrind.org