TEKEDO
TEknik - KEmi - DOkumentation

 Några bilder från kontoret1000*750 /
700*5251000*750 /
700*5251000*750 / 700*525

Kontoret ligger på Spinnarvägen i Nyköping och i samma hus som bostaden.


1000*750 /
700*525


1000*750 /
700*525


1000*750 / 700*525

Kontoret är försett med de flesta moderna kontorshjälpmedel inklusive dator med kringutrustning.


1000*750 /
700*525


1000*750 /
700*525


1000*750 / 700*525

Tekedo satsar särskilt på böcker och rapporter samt litteraturdatabaser.


1000*750 /
700*525


1000*750 /
700*525


1000*750 / 700*525

Alldeles intill kontoret finns Kråk-berget. Från dess topp ser man bland annat Idbäcksverket.

Kakelugnen på kontoret utgör ett trevligt komplement till fjärrvärmen från Idbäcksverket.

Pickupen lastar drygt ett ton. Den används bland annat vid provtagning på deponier. Vissa provberednings- och mättjänster kan också utföras.