TEKEDO
TEknik - KEmi - DOkumentation

Företaget

Tekedo AB tillhandahåller konsulttjänster med fokus mot material-, kemi- och processfrågor. Arbetsområdena innefattar kärnavfall, nedläggning, restprodukter, avfallsdeponering, energianläggningar och fjärrvärme.

I Tekedo AB:s varumärke (logotype) ovan symboliseras detta genom de gamla kemiska tecknen  för jord, luft, eld och vatten som ingår (se utdrag A och B ur Scheeles anteckningar).

Tekedo AB startade sin verksamhet vid halvårsskiftet 2001. Aktierna ägs av Fabian, Margareta, Mariana och Rolf Sjöblom (se bild).

Arbetet utförs huvudsakligen av Rolf Sjöblom. Från halvårsskiftet 2011 är han även verksam vid Luleå Tekniska Universitet som adjungerad professor i avfallsteknik. Rolf är också docent i strukturkemi vid Uppsala Universitet samt ledamot i Kemistsamfundets kemihistoriska nämnd.

Registreringsnummer: 556611-0630.
Revisor: Joakim Söderin vid Lindebergs Grant Thornton AB i Nyköping. Bank: Sörmlandsbanken.