TEKEDO
TEknik - KEmi - DOkumentation

Företaget

Tekedo AB tillhandahåller konsulttjänster med fokus mot material-, kemi- och processfrågor. Arbetsområdena innefattar kärnavfall, nedläggning, restprodukter, avfallsdeponering, energianläggningar och fjärrvärme.

I Tekedo AB:s varumärke (logotype) ovan symboliseras detta genom de gamla kemiska tecknen  för jord, luft, eld och vatten som ingår (se utdrag A och B ur Scheeles anteckningar).

Tekedo AB startade sin verksamhet vid halvårsskiftet 2001. Aktierna ägs av Margareta och Rolf Sjöblom, samt deras barn Fabian Sjöblom och Mariana Sellberg.

Arbetet utförs huvudsakligen av Rolf Sjöblom. Sedan år 2011 är han även verksam vid Luleå Tekniska Universitet som adjungerad professor i avfallsteknik. Rolf är också docent i strukturkemi vid Uppsala Universitet samt ledamot i Kemisamfundets kemihistoriska nämnd.

Registreringsnummer: 556611-0630.