TEKEDO
TEknik - KEmi - DOkumentation

Företaget

Kontor

Arkivbilder

Klassning och kvalificering
av avfall och biprodukter

Decommissioning

Tekedos betraktelse inför askonsdagen

Fornborgen Broborg och dess förglasade mur samt långtidsegenskaper hos kärnavfallsglas

Tekedo AB
Spinnarvägen 10,
611 37 Nyköping.

E-post (e-mail, förklaring):

  fax: 08-51932027

Telefon: 0155-21 04 15
Mobil: 070-570 54 44
Fritid: 0498-49 30 35

 

Skräppost (junk mail, förklaring) hänvisas till
garm@helgrind.org