TEKEDO

Aktuellt

TEknik - KEmi - DOkumentation

 

Elektrisk integritet i avfallskapslar: Sammanfattning av ett mångårigt arbete med att säkerställa en hög driftsäkerhet hos värmarna i de prototypkapslar som är i drift i Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB:s) Äspölaboratorium. Ett utkast till rapport skickas till SKB kring årsskiftet 2012-2013. (Infört december 2012).

"Bergkamera": Förstudie beträffande möjligheterna att få bilder av diskontinuiteter inne i kristallint berg med hjälp av kärnmagnetisk resonans (NMR). Utkast till rapport har lämnats till uppdragsgivaren som är Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB). Rapportens titel: Prerequisites for identification of discontinuities in the rock around a deposition hole using Nuclear Magnetic Resonance (NMR) - prestudy.  (Infört december 2012).

Tidskriftsartikel om miljöskulder: Management of international environmental liabilities - example of decommissioning of nuclear research and development facilities. International Journal of Sustainable Development & Planning, Vol. 7, No. 2, pp 135-158, 2012. (PDF) (Infört september 2012).

Metodik för klassning enligt avfallsförordningen. Bidrag till 6th International Conference on Waste Management and the Environment, New Forest, UK, 4-6 Juli, 2012. Titel: Classification of waste as hazardous or non-hazardous – the cases of ash and slag. Muntlig presentation (PDF). Artikel till WIT Transactions on Ecology and The Environment, Vol 163, pp 295-296 (PDF). För ytterligare information om klassning, se www.klassning.se. (Infört augusti 2012).

Förglasade fornborgar som antropogen analogi för avfallsglas. Bidrag till 6th International Conference on Waste Management and the Environment New Forest, UK, 4-6 Juli, 2012. Titel: On the possibility of using vitrified forts as anthropogenic analogues for assessment of long-term behaviour of vitrified waste. Muntlig presentation (PDF). Artikel till WIT Transactions on Ecology and The Environment, Vol 163, pp 225-236 (PDF). (Infört augusti 2012).

Val av metodik för kalkylering av kostnader för rivning av kärnkraftverk. Bidrag till 1st International Conference on Environmental and Economic Impact on Sustainable Development New Forest, UK, 3-5 Juli, 2012. Titel: Financial planning for the decommissioning of a nuclear power plant. Muntlig presentation (PDF). Artikel till WIT Transactions on Ecology and The Environment, Vol 162, pp 3-14 (PDF). SSM-rapport (PDF). För ytterligare information om kalkylering av rivningskostnader m m, se www.decommissioning.se.  (Infört augusti, tillägg december 2012).

Låg tillgänglighet för potentiellt hälso- och miljöstörande ämnen i vissa fall. Bidrag till Seventh Intercontinental Landfill Research Symposium (ICLRS), 25-27 juni, 2012, Luleå. Titel: Why are trace elements often efficiently immobilised in ashes and slags? On the role of solid solution in iron (hydr)oxides. Abstract (PDF) och poster presentation (PDF). (Infört augusti 2012).

Nya regler för klassning av avfall. Bidrag till Värmeforsk, Ash Utilisation 2012, 25-27 januari, 2012, Stockholm. Titel: Hazard evaluation of ash under the new waste framework directive (2008/98/EC). Muntlig presentation (PDF). (Infört augusti 2012).

Mekanismer för fastläggning av potentiellt hälso- och miljöstörande ämnen i askor. Bidrag till Värmeforsk, Ash Utilisation 2012, 25-27 januari, 2012, Stockholm. Titel: On the significance of solid solution in iron (hydr)oxides for immobilisation of potnetially polluting elements in ashes. Skriftligt bidrag (PDF) och poster (PDF). (Infört augusti 2012).

Klassning av askor enligt avfallsförordningen. Bidrag till Värmeforsk, Ash Utilisation 2012, 25-27 januari, 2012, Stockholm, Sverige. Titel: Hazard evaluation for inorganic materials having complex chemical form with emphasis on waste, recycled materials and by-products. Muntlig presentation (PDF) och skriftligt bidrag (PDF). (Infört augusti 2012).

REACH ur ett återvinningsperspektiv. Muntligt bidrag till REACH, IBC Euroforum, 6-7 december, 2011, Stockholm (PDF). (Infört augusti 2012).  

Deponering av farligt avfall - långsiktig inneslutning och erfarenheter. Muntligt bidrag till Landfillworkshop 2011; Specialist workshop on landfills of hazardous waste and its implications on health and environment, 15-17 november, 2011, Luleå (PDF). (Infört augusti 2012).

Betydelsen av fast löslighet i järn(hydr)oxider för fastläggning av potentiellt miljöstörande ämnen i askor. Värmeforsk, Miljöriktig användning av askor, Rapport 1198. November, 2011. Rapport (PDF). Arbetet finansierat av Värmeforsk, Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse och Svenska Energiaskor AB. (Infört augusti 2012).

Avfallsklassning - hur gör man rätt. Muntligt bidrag till Avfallsdagen, IBC Euroforum, 26 oktober, 2011, Stockholm (PDF). (Infört augusti 2012).  

REACH. Muntligt bidrag till Avfallsdagen, IBC Euroforum, 26 oktober, 2011, Stockholm (PDF). (Infört augusti 2012). (Infört augusti 2012).

Lämplig metodik för grundläggande karakterisering av aska för acceptans på deponi. Avfall Sverige, Rapport U2011:22, Oktober, 2011. Rapport (PDF). (Infört augusti 2012).

Ansvarsfrihet för miljöförbindelser - erfarenhet från kärnteknikområdet. Bidrag till SARDINIA 2011 Thirteenth International Waste Management and Landfill Symposium, 3-7 oktober, 2011, S. Margherita di Pula (Cagliari), Sardinia, Italien. Titel: Lessons learned from nuclear decommissioningand waste management relevant to end of responsibility for landfills. Muntlig presentation (PDF) och skriftligt bidrag (PDF). (Infört augusti 2012).

Fördelning av saneringsansvar mellan verksamhetsutövare och ägare. Bidrag till the14th International Conference on Environmental Remediation and Radioactive Waste Management, ICEM2011, 25-29 september 25-29, 2011, Reims, Frankrike. Titel: Division of nuclear liabilities between different license holders and owners. Muntlig presentation (PDF) och skriftligt bidrag (PDF). (Infört augusti 2012).

Avfallsklassning - hur vet verksamhetsutövarna att de gör rätt? Implementering av det nya avfallsdirektivet i svensk lag. IBC Euroforum, 12-13 september, 2011, Stockholm (PDF). (Infört augusti 2012).

Uppskattning av kostnader för rivning av kärnkraftverk i tidiga skeden. Muntligt bidrag till EPRI 10th International Decommissioning and Radioactive Waste Management Workshop in Collaboration with Barsebäck, 20-22 september, 2011, Lund (PDF). Titel: On the precision in cost estimation and the associated consequences for the planning for decommissioning of a nuclear power plant - an explorative approach. (Infört augusti 2012).  

  Askanvändning förr och nu. En liten skrift, klicka här, (16 MB), om den starkt diversifierade historiska askanvändningen jämfört med den nu. (Infört december 2008).

   Om internet och elektronisk post. Bettlare och nasare hänvisas till garm@helgrind.org (namnförklaring här), och andra personer till e-postadress som visas på särskild skylt som är kodad som en bild så att den bara kan läsas visuellt. (Infört december 2003).